ZEZWOLENIE NA WODY SZCZECIŃSKIEGO URZEDU MORSKIEGO

2012-03-06 08:07
Informacje Dla Wędkarzy        
 
 

Stosownie do art.28 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.574 z późn. zm.) połowy w celach sportowo-rekreacyjnych w polskich obszarach morskich, w tym na morskich wodach wewnętrznych (patrz "Informacje ogólne"), mogą być prowadzone po uzyskaniu sportowego zezwolenia połowowego, które na wniosek zainteresowanego (patrz "Wzory wniosków") wydaje jeden z okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego: w Szczecinie, Słupsku lub w Gdyni.
Sposób i warunki prowadzenia tych połowów określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych ( Dz.U. Nr 164, poz.1725).

 

OIRM w Szczecinie wydaje zezwolenia określone ww. ustawą:

 

  • w siedzibie OIRM w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 8 (Dom Studencki "Korab"), w każdy roboczy wtorek w godz. 9.00- 15.30 i piątek w godz. 8.00- 13.30,
  • w biurze Inspektorów Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, ul. Władysława IV nr 7 - poniedziałek, środa, piątek 8.00-13.00
  • w biurze Inspektorów Rybołówstwa Morskiego w Dziwnowie , ul. Mickiewicza 31 - poniedziałek, środa, piątek 9.00-13.00
  • w biurze Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Trzebieży, ul. Portowa 5b - wtorek 8.00-14.00
  • w biurze Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Wolinie , ul. Niedamira 22 - wtorek 8.00-14.00.

 

UWAGA !!!

Z dniem 1 stycznia 2007 uległa zmianie wysokość oraz sposób pobierania opłat za wydanie sportowego zezwolenia połowowego. Obecnie stawki wynoszą:

1. NA OKRES 1 MIESIĄCA - 16 zł
2. NA OKRES 12 MIESIĘCY:
- opłata pełna - 49 zł
- opłata ulgowa - 31 zł

 
Jednocześnie uległ zmianie sposób zapłaty - zlikwidowane zostały znaczki opłaty skarbowej.
 
Należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy jak niżej (lub w kasie Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 - gotówką, bez dodatkowych opłat bankowych):
 
Nazwa odbiorcy: Gmina Miasto Szczecin
Nr rachunku: 49 1240 3927 1111 0010 1283 4883
 
Wpłacając należy koniecznie podać imię, nazwisko i adres osoby, dla której ma być wydane zezwolenie oraz zaznaczyć tytuł wpłaty: "sportowe zezwolenie połowowe na wody morskie".
Podstawę prawną dla powyższych zmian stanowi Ustawa opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
 
Wnioski o wydanie sportowych zezwoleń połowowych składa się osobiście lub przez urzędowo upoważnionego pełnomocnika, należy posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz ewentualnie uprawnienia do opłaty ulgowej.

Życzymy udanych połowów!

źródło - www.oirm.szczecin.pl

.................a ryby czekają ;)

 

 Wędkowanie na jeziorze Wicko Wielkie

 

Możliwość wędkowania na jeziorze Wicko Wielkie, rozlewiskach Delty Świny i Zalewu Szczecińskiego  oraz Zatoki Pomorskiej, rejon ten stanowi przybrzeżny pas wód o szerokości około l Mm (1853,18m) i długości 14,7 km pomiędzy Międzyzdrojami (411,7 km wybrzeża) i  Międzywodziem . Wedkowanie umożliwia posiadanie ważnego zezwolenia na sportowy połów ryb, wydawanego przez Woliński Park Narodowy- zezwolenie do nabycia u Konserwatora obrębu wodnego - inż. Tomasza Bajora w siedzibie dyrekcji WPN

szczegóły poniżej

 

zarzadzenie_polowy_sportowo_rekreacyjne.pdf